ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ โรงเรียนบ้านตะเหลี่ยงค่ะ...
วิดีโอการจัดการเรียนรู้แบบ Active learning โรงเรียนบ้านตะเหลี่ยง


ภาพกิจกรรม
OBEC Line
วันที่ 29-30 มิถุนายน 2565 โรงเรียนบ้านตะเหลี่ยงได้จัดกิจกรรม ค่าย(ฅน)คุณธรรม เพื่อให้นักเรียนตระหนักและเห็นคุณค่าของคุณธรรมและจริยธรรม
วันที่ 26 มิถุนายน 2565 โรงเรียนบ้านตะเหลี่ยง ด้ดำเนินการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้ในวันต่อต้านยาเสพติด
วันที่ 7 มิถุนายน 2565 โรงเรียนบ้านตะเหลี่ยง เยี่ยมให้กำลัังใจ ผปค.ที่นร.จมน้ำเสียชีวิต ณ ประเทศมาเลเซีย จำนวน 3 คน และตัวแทนสภานร. ได้ร่วมมอบเงินช่วยเหลือ
วันที่ 19 พฤษภาคม 2565 โรงเรียนได้ตะเหลี่ยง ได้รับการนิเทศติดตาม การจัดการศึกษาของสถานศึกษา (เปิดเรียนปกติ On site )
วันที่ 8 ธันวาคม 2564 โรงเรียนบ้านตะเหลี่ยง ได้จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา
วันที่ 14 ตุลาคม 2564 นำนักเรียนอายุ 12 ปีขึ้นไป ฉีดวัคซีนไฟเซอร์
เอกสารเผยแพร่
แผนปฏิบัติการประจําปี การศึกษา 2564
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา โรงเรียนบ้านตะเหลี่ยง ปีการศึกษา 2563-2565
ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครผู้นำด้านเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา (ICT Talent รุ่นที่ 2) 25 ต.ค. 64
ข่าวการศึกษา
ผู้บริหาร

นายอรัญ มะแซ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ห้องพักครู
เอกสาร/รายงาน
ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารภายใน
MOE SAFETY CENTER สถานศึกษาปลอดภัย
รางวัล
ผลงานอาจารย์
ผลงานนักเรียน
ผลการเรียน
รับเรื่องร้องเรียน
รับเรื่องร้องเรียน
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 18/10/2021
ปรับปรุง 04/07/2022
สถิติผู้เข้าชม 41070
Page Views 47067