ติดต่อเรา
โรงเรียนบ้านตะเหลี่ยง
หมู่ที่ 7 บ้านตะเหลี่ยง   ตำบลเกาะสะท้อน   อำเภอตากใบ  จังหวัดนราธิวาส 96110
เบอร์โทรศัพท์ 0862913288
Facebook : https://web.facebook.com/bantaliangschool


กรอกแบบฟอร์ม
ติดต่อเรื่อง :
รายละเอียด :
ชื่อ :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :
แผนที่โรงเรียน