กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางโฉมศรี ศรีดำ
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
เบอร์โทร : 0824323331
อีเมล์ : Chom.999@hotmail.com

นายมูฮัมหมัดฆอยรีย์ สะมาแอ
พนักงานราชการ
เบอร์โทร : 0872864686
อีเมล์ : khaireesamaae@gmail.com

นางสาวกอลาตี อาแซ
พนักงานราชการ
เบอร์โทร : 0808732171
อีเมล์ : ok.kolatee@gmail.com

นายวัฒนา ฬาพานิช
ครูผู้ช่วย
เบอร์โทร : 0818068416
อีเมล์ : rukrean@gmail.com