กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายนาวี ดอเล๊าะ
พนักงานราชการ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ
เบอร์โทร : 0812773432
อีเมล์ : nawee3432@gmail.com

นายมะรอนิง บินหะ
พนักงานราชการ
เบอร์โทร : 0822613140
อีเมล์ : buding_2531@hotmail.com