กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นายต่วนปา มูหามะเซ็ง
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพ
เบอร์โทร : 0899779834
อีเมล์ : tuan827@hotmail.com