กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวนูรียา ลาเตะ
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
เบอร์โทร : 0869571868
อีเมล์ : Nuya006@hotmail.com

นางอัยดา ฮามะ
ครูชำนาญการ
เบอร์โทร : 0860879135
อีเมล์ : nongice_1980@hotmail.com

นางสาวนากีเราะห์ หะมะ
ครู
เบอร์โทร : 0822645401
อีเมล์ : nakiu_q@hotmail.com